Nhạc Karaoke: Lam Ca – Đức Quảng

Nhạc phẩm LAM CA – Đức Quảng – Hòa âm Giác An – Ca sĩ Trung Hậu – Video karaoke: Music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

Thơ : Hoa Lam Rụng Cánh Của Nguyên Hoành

phuocthanh

Truyền tải trực tiếp: HTr Nguyên Tín – Nguyễn Châu đảnh lễ thù ân và viếng thăm tại Pháp Hội Thù Ân II

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Lâm Đồng tổ chức thi bậc Lực 2015

phuocthanh