Nhạc Karaoke: Lam Ca – Đức Quảng

Nhạc phẩm LAM CA – Đức Quảng – Hòa âm Giác An – Ca sĩ Trung Hậu – Video karaoke: Music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

Tân Xuân cầu nguyện Thế giới bình an

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc: Bái vọng Giác Linh – GĐPT Việt Nam

ducquang

BHD Bình Thuận tổ chức thi Bậc Lực năm 2015

phuocthanh