Lễ trao Giấy chứng nhận hoàn thành Trại Huấn luyện Huynh trưởng cấp III Vạn Hạnh khóa VIII/TƯ

Trại Huấn luyện Huynh trưởng cấp III Vạn Hạnh khóa VIII (năm 2022) do Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPTVN tổ chức chính thức khai mạc ngày 02.9.2022, bế mạc ngày 26.3.2023. Số lượng Trại sinh đủ điều kiện dự thi khảo sát nhập trại 112 Huynh trưởng; đủ điều kiện chính thức tham dự Trại Vạn Hạnh VIII/TƯ 96 Huynh trưởng, trong đó: trúng cách khảo sát nhập trại 94 Huynh trưởng; đặc cách miễn thi khảo sát nhập trại 02 Huynh trưởng (đã thọ cấp Tấn).

  • Trại sinh hiện diện trong ngày khai mạc 95/96. Đến tối ngày 02.9.2022, thêm 01 Trại sinh xin rời Trại vì lý do riêng. Kết thúc giai đoạn 1 còn lại 94/96 Trại sinh.
  • Trong giai đoạn 3, có 04 Trại sinh vắng mặt tại Trại trường. Còn lại 90/96 Trại sinh.

Trại diễn tiến qua 5 giai đoạn đúng theo Đề án tổ chức. Trại sinh thụ huấn đầy đủ các đề tài huấn luyện chính thức, các đề tài hội học theo từng Liên chúng tại địa phương, và các đề tài trợ khóa. Ban Quản Trại – Hội đồng Giảng Huấn đã tổ chức khảo sát Trại sinh qua mỗi giai đoạn và khảo sát kết khóa. Trại sinh chọn 01 trong 13 đề tài giảng huấn chính thức của Trại để làm công án tham cứu, thực hiện hoàn chỉnh Luận văn kết khóa.

Trong giai đoạn bế mạc Trại, 90 Trại sinh hiện diện để thi khảo sát kết khóa, giải trình Luận văn, dự lễ phát nguyện – truyền đăng… Kết quả cuối cùng có 81 Huynh trưởng trại sinh được Ban Quản Trại đề nghị lên Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPTVN ban hành Quyết định công nhận trúng cách Trại Vạn Hạnh khóa VIII.

Trưa ngày 14.01.2024, tại Tu viện Phật Ân (Long Thành, Đồng Nai), BHD Trung ương tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận hoàn thành Trại Huấn luyện Huynh trưởng cấp III Vạn Hạnh khóa VIII/TƯ cho 81 Huynh trưởng trại sinh dưới sự Chủ tọa của Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Hoành – Lê Văn San, Quyền Trưởng ban Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPTVN; cùng sự chứng tri của quý Huynh trưởng đại diện Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng GĐPTVN, quý Huynh trưởng Ban viên Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPTVN, quý Huynh trưởng trong Ban Quản Trại và Hội đồng Giảng Huấn Trại Vạn Hạnh VIII/TƯ.

Bài khác nên xem

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU CỨU TRỢ LŨ LỤT MIỀN TRUNG

Tâm Lễ

BHD.GĐPT Khánh Hòa: Tổ Chức Lễ Kỳ An Cho Huynh Trưởng Tân Thăng Cấp Tập và Cấp Tín năm 2015

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Biên Hòa tổ chức Trại Câu Na La (3) họp bạn Ngành Đồng – năm 2023