Trại Ca Vạn Hạnh – Như Vinh

Theo đề nghị của Khối hành chánh BQT Vạn Hạnh 7 Văn Nghệ ký âm và phổ biến bài Trại Ca này đến Quý AC trại sinh – Yêu cầu các Chúng sẽ tập hát trước khi vào Trại cho thuộc lời,  sẽ được Ban Văn Nghệ hướng dẫn để đồng ca trước giờ khai mạc trại. Chú ý   trong điệp khúc có nhiều đoạn đảo phách.

Trai ca Van Hanh Nhu Vinhz

Bài khác nên xem

Họp mặt Lam Viên Quảng Trị tại miền Nam

Tâm Lễ

Nhạc phẩm: Mùa Vui Vu Lan của Trần Tâm Hòa

ducquang

Cáo Bạch của Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh

Áo Lam