Trại Ca Vạn Hạnh – Như Vinh

Theo đề nghị của Khối hành chánh BQT Vạn Hạnh 7 Văn Nghệ ký âm và phổ biến bài Trại Ca này đến Quý AC trại sinh – Yêu cầu các Chúng sẽ tập hát trước khi vào Trại cho thuộc lời,  sẽ được Ban Văn Nghệ hướng dẫn để đồng ca trước giờ khai mạc trại. Chú ý   trong điệp khúc có nhiều đoạn đảo phách.

Trai ca Van Hanh Nhu Vinhz

Bài khác nên xem

Nhạc karaoke: Xuân Lam – Tâm Trí Quang Vui

ducquang

BHD.GĐPTBà Rịa Vũng Tàu thăm tết Chư Tôn Đức

Tâm Lễ

Cáo bạch: Đức Trưởng Lão Hòa thượng Thích Lương Phương tân viên tịch

Huệ Quang GĐPTVN