BHD Trung ương GĐPT Việt Nam họp sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm 2022 & cúng dường Trai tăng mùa An cư PL.2566.

Ngày 26.6.2022, vào lúc 8 giờ, tại Tu viện Quảng Hương Già Lam. BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam (nhiệm kỳ 2020 – 2024) tổ chức phiên họp để sơ kết Phật sự kỳ 1 năm 2022. Dự họp có 46 HTr gồm thành phần mở rộng là Thành viên Ban Thường vụ, Ủy viên, Phụ tá Ủy viên BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam; Đại diện Thường vụ BHD, BĐD các tỉnh-thị, BĐH GĐPT miền Tây nam phần, BCH Cựu Huynh trưởng TƯ.

Thừa ủy nhiệm của HTr Trưởng ban BHD.TƯ GĐPT Việt Nam, HTr cấp Dũng Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng – Phó trưởng ban Ngành Nam – chủ tọa phiên họp; HTr cấp Dũng Diệu Quang Cao Thị Liên Minh – Phó trưởng ban Ngành Nữ – đồng chủ tọa; HTr cấp Tấn Đạt Thịnh Trương Hùng Cường – Tổng thư ký – điều hành chương trình họp.

Mở đầu phiên họp, toàn thể hội chúng trang nghiêm niệm hồng danh Đức Bổn sư Thích Ca 3 lần; Cử bài ca chính thức của GĐPT Việt Nam; Phút tưởng niệm. Tiếp đến, HTr Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng phát biểu lời vọng bái đảnh lễ thỉnh an Chư tôn đức trong hai Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam; chào mừng quý HTr Thành viên BHD.TƯ – Đại diện BHD.TƯ tại các Miền – Thành viên BHD, BĐD, BĐH các tỉnh, thị – Thành viên BCH Cựu HTr TƯ, đã hoan hỷ về tham dự phiên họp hôm nay. Anh khuyến tấn toàn thể hội chúng chú tâm kiểm điểm, đánh giá thành quả Phật sự đạt hoặc chưa đạt được trong thời điểm từ đầu năm 2022 đến nay; đóng góp ý kiến cho đề án Phật sự sắp đến – nhất là việc định hướng khôi phục sinh hoạt GĐPT sau đại dịch Covid-19, và triển khai tổ chức khai mạc Trại Vạn Hạnh VIII vào thượng tuần tháng 9-2022.

Sau lời phát biểu của HTr Chủ tọa, hội chúng tuần tự triển khai nội dung của phiên họp mở rộng Kỳ I năm 2022. Nghị sự trọng điểm gồm: “Báo cáo sơ kết sinh hoạt và Phật sự 6 tháng đầu năm 2022 của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam”; “Đánh giá tình hình sinh hoạt của các Ban Hướng dẫn tỉnh, thị sau đại dịch Covid-19”; “Triển khai Tổ chức Hội Nghị giữa nhiệm kỳ 2020 – 2024”; “Triển khai các nội dung Phật sự tháng 07, tháng 08 và tháng 09.2022”.

Phiên họp sơ kết Phật sự kỳ 1 năm 2022 của BHD.TƯ Gia đình Phật tử Việt Nam hoàn tất sau khi triển khai tất cả nội dung của chương trình nghị sự, và phần đúc kết buổi họp của Huynh trưởng chủ tọa. Anh Tổng thư ký BHD.TƯ ngõ lời cảm niệm công đức của quý Huynh trưởng đã sắp xếp thời gian, công việc để về tham dự họp, góp phần cho phiên họp mở rộng kỳ này được thành tựu viên mãn. Toàn thể hội chúng đồng Hồi hướng lúc 10 g 30’ cùng ngày. Sau đó, vân tập trang nghiêm để dự lễ cúng dường Trai tăng tại trai đường của Tu viện Quảng Hương Già Lam.

QUANG CẢNH PHIÊN HỌP

QUANG CẢNH LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG

Tin: Phóng viên Trang Nhà.

Hình ảnh: Quảng Đạt – Nguyễn Văn Thịnh

Bài khác nên xem

GĐPT Kỳ Viên (Cam Ranh) cử hành lễ báo ân – báo hiếu

Điếu văn tưởng niệm Đức Trưởng lão HT Thượng Thủ của Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ

Áo Lam

(Thơ) Tưởng Niệm HT Thích Đức Chơn

nhuanphap