Tâm thư mùa Phật Thành Đạo – Phật lịch 2.562

TÂM THƯ MÙA PHẬT THÀNH ĐẠO PHẬT LỊCH 2.562
CỦA HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ VÀ HỘI ĐỒNG GIÁO GIỚI
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Bài khác nên xem

BioTech – AXIM Biotech Launches CBG-Based Oral Care Products

Áo Lam

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu khởi động khóa tu MÙA HÈ AN LẠC LẦN THỨ 3.

Tâm Lễ

GĐPTVN tổ chức Lễ Hiệp Kỵ năm 2024: Khóa lễ Tiên Thường

Huệ Quang GĐPTVN