Tâm thư mùa Phật Thành Đạo – Phật lịch 2.562

TÂM THƯ MÙA PHẬT THÀNH ĐẠO PHẬT LỊCH 2.562
CỦA HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ VÀ HỘI ĐỒNG GIÁO GIỚI
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Bài khác nên xem

Chương trình trực tuyến đêm thứ nhất: Tuần lễ Huân tu cúng dường Phật đản – PL.2565

Huệ Quang GĐPTVN

VĂN KHÁNH THỌ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GĐPTVN

Linh Nguyên

GĐPT Lâm Đồng – Lễ cài hoa hiếu hạnh

nhuanphap