Tân Xuân Khánh Chúc

P

NGƯỠNG CHÚC:

– Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng – Ni chứng minh, cố vấn giáo hạnh:

Giới đức mật tỏa, phạm hạnh cao xa

Bủa lòng từ bi ra khắp tất cả

KÍNH CHÚC:

– Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam

– Ban Hướng dẫn và Lam viên các GĐPT tỉnh bạn

– Ban Bảo trợ, Gia trưởng, Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT Cam Ranh

Vô lượng tinh tấn

An khang thịnh vượng, cát tường như ý.

******

Bài khác nên xem

Pháp Hội Thù Ân II: Video Hoa Đăng Cúng Dường nguyện cầu Quốc Thái Dân An

KÍNH BÁO

phuocthanh

KẾT KHÓA TRẠI HLHT HUYỀN TRANG VI.TƯ-MKH

Tâm Lễ