Tân Xuân Khánh Chúc

P

NGƯỠNG CHÚC:

– Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng – Ni chứng minh, cố vấn giáo hạnh:

Giới đức mật tỏa, phạm hạnh cao xa

Bủa lòng từ bi ra khắp tất cả

KÍNH CHÚC:

– Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam

– Ban Hướng dẫn và Lam viên các GĐPT tỉnh bạn

– Ban Bảo trợ, Gia trưởng, Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT Cam Ranh

Vô lượng tinh tấn

An khang thịnh vượng, cát tường như ý.

******

Bài khác nên xem

Thư Phân Ưu của BHD GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ

datthinh

Tâm thư kiến lập Pháp Hội Thù Ân lần thứ 3

Huệ Quang GĐPTVN

Thơ: Tiếng Chuông Thiên Mụ

ducquang