Gia đình Phật tử và Hoạt động xã hội

Gia Đình Phật Tử Việt Nam là một tổ chức giáo dục thanh thiếu niên của Phật giáo tại Việt nam, với hơn 60 năm  hình thành và phát triển Tổ chức Gia Đình Phật Tử  Việt Nam đã xây dựng tuổi trẻ Việt nam sống tự tín, tự chủ, sống có mục đích, có lý tưởng để phục vụ dân tộc, phục vụ đạo pháp và phục vụ tổ chức.

           Mỗi thành viên trong GĐPT đều thể hiện tốt vai trò người công dân gương mẫu của xã hội, người con hiếu đạo của gia đình và người bạn tin tưởng của mọi người. Để đạt được những điều căn bản trên, tổ chức GĐPT Việt Nam đã kiến tạo chương trình huấn luyện, chương trình tu học từ thấp đến cao, phân chia theo độ tuổi, tâm sinh lý để các em có thể dễ dàng nắm  bắt những bài học về Phật Pháp,  những bài học đạo đức để từ đó có thể hoàn thiện dần nhân cách cũng như tự trang bị cho mình một vốn sống thiện lành.

          Chương trình tu học của tổ chức GĐPT gồm  4 bộ môn chính là:

–    Bộ môn Phật Pháp

–    Bộ môn Hoạt động thanh niên

–    Bộ môn Văn nghệ

–    Bộ môn Hoạt động xã hội

          Trong 4  bộ môn trên, thì bộ mộn Hoạt động xã hội, được thể hiện rõ nét nhất nhằm nói lên ý chí mãnh mẽ của người Phật tử với tinh thần phục vụ tha nhân, phục vụ xã hội,  hòa chung sự sống trong cộng đồng để cùng phát triển. Ngoài ra Bộ mộn hoạt động xã hội cũng nhằm nêu lên mục đích thứ  hai của tổ chức GĐPT Việt nam  là : “Đào luyện thanh thiếu đồng niên thành Phật Tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo”.

           Bộ môn Hoạt động xã hội trong GĐPT rất rộng lớn bao gồm nhiều công việc liên quan đến cộng đồng tuy nhiên hiện nay chưa được triển khai rộng khắp mà chỉ mới được gói gọn trong phạm vị cứu trợ xã hội cho Đoàn thể áo Lam và một phần cho cộng đồng chung quanh, các công việc Hoan Hôn Tang Tế. Nói nôm na Hoạt động xã hội trong GĐPT là hoạch định kế hoạch, tổ chức và điều hành công tác xã hội liên quan đến cộng đồng và công tác xã hội phải được triển khai hoạt động thường xuyên trong sinh hoạt của tổ chức Gia Đình Phật Tử vì thế trong thành phần lãnh đạo của GĐPT từ Trung Ương đến địa phương đều có Ủy viên Hoạt Động Xã Hội (phụ trách công tác xã hội) có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra cũng như kịp thời triển khai các hoạt động cần thiết nhằm hạn chế hoặc xoa dịu phần nào sự thiếu thốn, mất mát của cộng đồng áo Lam nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung.

           Nói đến công tác xã hội thì lực lượng mạnh mẽ  nhất là Ngành Thanh và Ngành Thiếu, cũng là lực lượng nồng cốt của tổ chức GĐPT Việt Nam. Và môi trường sinh hoạt Gia  Đình Phật Tử   là một môi trường huấn luyện,  đào tạo thường xuyên của đường hướng giáo dục khai phóng, là  con đường huân tu thiện hạnh. Chính môi trường này đã sản sinh hàng hàng lớp lớp các thế hệ trẻ mang trong mình những hạt giống từ bi, đạo đức luôn làm lợi ích cho xã hội và cộng đồng nhân loại.

          Việc xây dựng một xã hội công bằng dân chủ, không chỉ thiết lập bằng hệ thống tổ chức và bằng luật pháp mà còn bằng sự hỗ trợ đắc lực của đạo đức. Như thế đạo đức là rất cần thiết cho một cộng đồng xã hội văn minh hiện đại và tổ chức Gia Đình Phật Tử một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của mình đối với ảnh hưởng tiến hóa của một xã hội tốt đẹp trong tương lai.

Đức  Trang

Bài khác nên xem

BHD Trung Ương Phân Ưu

ducquang

BHD GĐPT Bình Định: Siêu Sanh Phật Quốc

phuocthanh

BHD Trung Ương GĐPTVN kính viếng

ducquang