BHD.GĐPT Cam Ranh Tổ Chức Thi Kết Khoá Bậc Kiên – Trì – Định – Tung Bay – Chánh Thiện năm học 2012

Sau kỳ thi kết khóa bậc Lực ngày 23 tháng 12 năm 2012.  Sáng nay, ngày 06 tháng 01 năm 2013, BHD. GĐPT Cam Ranh tiếp tục tổ chức kỳ thi kết khóa năm học 2012 cho các bậc Kiên – Trì – Định.

Năm nay, Huynh Trưởng được dự thi phải hội đủ các điều kiện: tham gia ít nhất 2/3 số buổi hội học; tham dự  ít nhất 01 trong 03 lần tu Bát Quan Trai tập trung; sinh hoạt chuyên cần; tinh thần phục vụ đơn vị nhiệt tình, tích cực.

Vì vậy, với tổng số 99 HTr học viên,  chỉ xét duyệt được 52 HTr đủ điều kiện dự thi. Trong một diễn biến khác, buổi chiều cùng ngày BHD đã cử Ban viên chuyển đề thi,  giám sát 05 địa điểm thi vượt bậc đoàn sinh bậc học Tung Bay và Chánh Thiện.

Kỳ thi đã kết thúc tốt đẹp.

LỄ KHAI MẠC KỲ THI

HTr Minh Thiền – Phạm Bá Quyết, Phó Trưởng Ban ngành Nam, chủ tịch HĐ Giám Thị huấn từ  sách tấn HTr thí sinh.

KIỂM TRA ĐỀ THI ĐƯỢC NIÊM PHONG BẢO MẬT

HTr THÍ SINH LÀM BÀI THI

HỘI ĐỒNG GIÁM THỊ HỌP ĐÚC KẾT BIÊN BẢN SAU KHI KẾT THÚC KỲ THI

VĂN PHÒNG BAN HƯỚNG DẪN GĐPT CAM RANH

Bài khác nên xem

“Tuần lễ Huân Tu lần thứ II ” – Chương trình truyền phát trực tiếp đêm thứ năm (12/7 Canh Tý)

Tứ niệm xứ

datthinh

Ý nghĩa và cách vẽ Huy hiệu Hoa Sen.

datthinh