Dấu lối đi : Bậc Chân Cứng

 

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Chân Cứng

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

Bài khác nên xem

Ngũ Minh Pháp

datthinh

Người Mẹ – Ngô Tằng Giao

ducquang

GĐPT Cam Ranh tu Bát Quan Trai lần thứ nhất – năm 2013

Huệ Quang GĐPTVN