Dấu lối đi : Bậc Chân Cứng

 

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Chân Cứng

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

Bài khác nên xem

Tuệ Sỹ: Bồ Tát Tại Gia Thời Ðức Phật*

phuocthanh

Pháp thoại của Hòa thượng Thích Thái Hòa – nhân tuần lễ Lam viên Gia đình Phật tử Việt Nam Huân tu cúng dường Phật Đản PL.2565

Huệ Quang GĐPTVN

Trầm hương đốt – Bửu Bác

ducquang