Bản tin số 3: Tang lễ cố HTr cấp Tấn TÂM ĐẠI – PHẠM THỊ NA

ĐƠN VỊ GĐPT PHƯỚC KHÁNH VIẾNG LINH

LAM HỮU GĐPT TỪ VÂN VIẾNG LINH

ĐƠN VỊ GĐPT PHƯỚC HẢI VIẾNG LINH

PHÁI ĐOÀN ĐẠI DIỆN BAN HƯỚNG DẪN GĐPT KHÁNH HÒA

VIẾNG LINH

ĐƠN VỊ GĐPT HÒA DO VIẾNG LINH

Bài khác nên xem

Lễ Húy nhật Đức cố Đại lão Hòa thượng Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ di quan cố HTr cấp Tấn Đồng Hữu-Hồ Văn Nghĩa

Tâm Lễ

Tin Tức Phật Giáo Thế Giới (tuần thứ 1 tháng 3 năm 2015) – Diệu Âm lược dịch

phuocthanh