Bản tin số 3: Tang lễ cố HTr cấp Tấn TÂM ĐẠI – PHẠM THỊ NA

ĐƠN VỊ GĐPT PHƯỚC KHÁNH VIẾNG LINH

LAM HỮU GĐPT TỪ VÂN VIẾNG LINH

ĐƠN VỊ GĐPT PHƯỚC HẢI VIẾNG LINH

PHÁI ĐOÀN ĐẠI DIỆN BAN HƯỚNG DẪN GĐPT KHÁNH HÒA

VIẾNG LINH

ĐƠN VỊ GĐPT HÒA DO VIẾNG LINH

Bài khác nên xem

Lễ tưởng niệm – Truy tán công hạnh cố HTr Đức Quảng Nguyễn Hoàng Phụng

Huệ Quang GĐPTVN

CHT GĐPT Việt Nam – Tu Học Thường Kỳ – Tháng 11 Năm 2011 tại Tu Viện PHÁP VÂN.

phuocthanh

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TU BÁT QUAN TRAI KỲ 1/2024.

Tâm Lễ