Bản tin số 3: Tang lễ cố HTr cấp Tấn TÂM ĐẠI – PHẠM THỊ NA

ĐƠN VỊ GĐPT PHƯỚC KHÁNH VIẾNG LINH

LAM HỮU GĐPT TỪ VÂN VIẾNG LINH

ĐƠN VỊ GĐPT PHƯỚC HẢI VIẾNG LINH

PHÁI ĐOÀN ĐẠI DIỆN BAN HƯỚNG DẪN GĐPT KHÁNH HÒA

VIẾNG LINH

ĐƠN VỊ GĐPT HÒA DO VIẾNG LINH

Bài khác nên xem

Sưu Tầm Được 1.126 Mộc Bản Kinh Phật

phuocthanh

Bản tin số 5: Lễ Tịch điện

nhuanphap

Lễ Di Quan Cố Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Trình Nguyễn Đức Thạo

phuocthanh