Bản tin số 3: Tang lễ cố HTr cấp Tấn TÂM ĐẠI – PHẠM THỊ NA

ĐƠN VỊ GĐPT PHƯỚC KHÁNH VIẾNG LINH

LAM HỮU GĐPT TỪ VÂN VIẾNG LINH

ĐƠN VỊ GĐPT PHƯỚC HẢI VIẾNG LINH

PHÁI ĐOÀN ĐẠI DIỆN BAN HƯỚNG DẪN GĐPT KHÁNH HÒA

VIẾNG LINH

ĐƠN VỊ GĐPT HÒA DO VIẾNG LINH

Bài khác nên xem

Tin tức Phật Gíao Thế Giới (tuần 4 tháng 2 năm 2015) – Diệu Âm

phuocthanh

Kết Khóa Trại Lôc Uyển 16 – BHD Khánh Hòa

datthinh

Hình Ảnh Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Việt Nam

ducquang