Bản tin số 3: Tang lễ cố HTr cấp Tấn TÂM ĐẠI – PHẠM THỊ NA

ĐƠN VỊ GĐPT PHƯỚC KHÁNH VIẾNG LINH

LAM HỮU GĐPT TỪ VÂN VIẾNG LINH

ĐƠN VỊ GĐPT PHƯỚC HẢI VIẾNG LINH

PHÁI ĐOÀN ĐẠI DIỆN BAN HƯỚNG DẪN GĐPT KHÁNH HÒA

VIẾNG LINH

ĐƠN VỊ GĐPT HÒA DO VIẾNG LINH

Bài khác nên xem

KHÓA HỌC PHẬT PHÁP HUYNH TRƯỞNG GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU.

Tâm Lễ

BHD GĐPT KonTum tổ chức Trại Huấn luyện Đầu Thứ Đàn Tuyết Sơn

phuocthanh

BHD GĐPT Biên Hoà tổ chức Lễ Hiệp Kỵ

phuocthanh