Video clip: Đại lễ Hiệp kỵ toàn quốc GĐPTVN – Húy kỵ Cư sĩ Tiền bối Sáng lập viên GĐPTVN

I/ ĐÊM THẮP NẾN TƯỞNG NIỆM
HÚY NHẬT 50 NĂM CƯ SĨ TÂM MINH – LÊ ĐÌNH THÁM

II/ LAM VIÊN GĐPTVN ĐẢNH LỄ TƯỞNG NIỆM & DÂNG LỄ PHẨM CÚNG DƯỜNG:

III/ ĐẠI LỄ HIỆP KỴ CHÍNH THỨC:

Nguồn: gdptthegioi.net

Bài khác nên xem

HĐTGCM – Thông bạch tổ chức kỳ nguyện và vận động cứu trợ

nhuanphap

Trại La Hầu La – 2022, họp bạn Huynh trưởng Ngành Đồng GĐPT Việt Nam toàn quốc.

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức tổng kết và trao chứng chỉ kết khóa Bậc kiên 14 năm 2014.

phuocthanh