Video clip: Đại lễ Hiệp kỵ toàn quốc GĐPTVN – Húy kỵ Cư sĩ Tiền bối Sáng lập viên GĐPTVN

0

I/ ĐÊM THẮP NẾN TƯỞNG NIỆM
HÚY NHẬT 50 NĂM CƯ SĨ TÂM MINH – LÊ ĐÌNH THÁM

II/ LAM VIÊN GĐPTVN ĐẢNH LỄ TƯỞNG NIỆM & DÂNG LỄ PHẨM CÚNG DƯỜNG:

III/ ĐẠI LỄ HIỆP KỴ CHÍNH THỨC:

Nguồn: gdptthegioi.net

Chia sẻ.

Comments are closed.