Video clip: Lễ tưởng niệm Cố HTr Nguyên Lam La Thành Tỵ

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TỔ CHỨC LỄ TƯỞNG NIỆM
CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG NGUYÊN LAM – LA THÀNH TỴ

(Nguồn: gdptthegioi.net)

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Thích Ca Mâu Ni Phật – Thẩm Oánh

ducquang

Lễ Húy nhật Hòa Thượng Tâm Thanh, ân sư GĐPT Việt Nam

phuocthanh

BHD Gia Định tổ chức giải trình luận văn trại Huyền Trang 7

nhuanphap