Video clip: Lễ tưởng niệm Cố HTr Nguyên Lam La Thành Tỵ

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TỔ CHỨC LỄ TƯỞNG NIỆM
CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG NGUYÊN LAM – LA THÀNH TỴ

(Nguồn: gdptthegioi.net)

Bài khác nên xem

THÔNG ĐIỆP THÀNH ĐẠO CỦA ĐỨC PHẬT

Tâm Lễ

Đại diện BHD Trung ương GĐPT Việt Nam đảnh lễ tưởng niệm Cố Hoà thượng Thích Thiện Minh

Huệ Quang GĐPTVN

Nhất tâm đảnh lễ Giác linh Hòa thượng đạo hiệu Thích Ngộ Tánh tân viên tịch

Huệ Quang GĐPTVN