BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tỗ chức thọ trì giới pháp Quan Trai lần II năm 2016

00

Theo Hòa Thượng Tuệ Sĩ: Bát quan trai, theo nghĩa đen chữ Hán, là tám điều kiêng cữ, như là tám cửa ải chận đứng các pháp bất thiện. Giới bát quan trai chính xác được gọi là giới cận trụ. Nghĩa là, sống gần đời sống xuất gia, gần chùa chiền, gần nơi thanh tịnh. Tập quen với đời sống thanh tịnh để thấy được giá trị. Còn cao hơn nữa, cận trụ được hiểu là tập sống gần đời sống một vị A La Hán, là bậc Thánh xuất thế gian. Ngoài nghĩa cận trụ, giới bát quan trai còn được gọi là giới bố tát hay trưởng tịnh: trì giới làm phát triển phần thanh tịnh, những đức tính tốt trong mình.

Sáng nay, vào lúc 7h30 ngày 25.09.2016; BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức thọ trì giới pháp Quan Trai cho gần 70 Huynh Trưởng và một số Đoàn Sinh.

Quang lâm chứng minh Thượng Tọa Thích Hạnh Trực  Trụ Trì  chùa Khánh Vân, trong phần khai thị Thượng Tọa giới sư “…Này các Giới tử, các vị hãy lắng nghe cho kỹ! Bể khổ vô biên, không nương thuyền Bát-nhã thì không thể lên bờ Giác. Luân hồi nhiều nẻo, không thọ trì tịnh giới thì không thể được giải thoát. Chư Phật do tịnh giới mà thành Chánh giác. Đại thừa, Tiểu thừa đồng thọ trì tịnh giới; thế gian xuất thế đều giữ tịnh giới. Nhưng tại gia Phật tử vì trần lụy bao vây, không thể quyết chí chung thân thọ trì. Bởi thế, Đức Như Lai từ bi, phương tiện dạy mỗi một ngày đêm thọ trì tám thứ trai giới này. Tám trai giới này công đức siêu vượt ba cõi, thẳng đến Giác ngộ.…”

Sau phần khai giới, các giới tử sám hối Hồng danh, thiền định, sau khi tho trai xong, kinh hành. Đều giờ chiều tụng kinh Phổ môn, Hòa Thượng Tọa Thích Nhật Hỷ (đệ tử của Hòa Thượng  Thích Thiện Hoa ) ban pháp thoại cho toàn thể đạo tràng với đề tài “ sự lợi ích của việc  tụng giới ”

Khóa tu kết thúc lúc 17h00 cùng ngày sau phần tụng kinh Di Đà, Mông sơn thí thực.  Toàn thể giới tử ra về rất hoan hỷ và vui mừng được sống một ngày, được tụng kinh, nghe pháp, kinh hành và lễ bái… với mục đích thanh tịnh thân tâm, ly dục và giải thoát.

Vp BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 Tu bat quan trai BHD Quang Duc Sai Gon ky 2 - 2016

Bài khác nên xem

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam lễ Phật đầu năm và chúc Tết

phuocthanh

Thơ, Văn, Nhạc, Họa đón mừng “Kỷ niệm 70 năm danh xưng GĐPT”

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ Ra Mắt Ban Bảo Trợ GĐPT Huyện Thống Nhất – Tỉnh Đồng Nai

phuocthanh