Tổ Đình Huê Lâm ấn tống quyển Kinh Pháp Cú thực hiện bằng nghệ thuật thư pháp chữ Việt

3

LTS: Pháp Cú là bản kinh ngắn thuộc Tiểu bộ kinh. Kinh tạng Nikàya – Pâli tạng – kiết tập những lời dạy ngắn gọn của Đức Phật về các giáo lý và pháp hành rất nền tảng, được gồm vào 423 bài Kệ – thường là 4 câu – phân thành 26 phẩm nhỏ. Pháp Cú được giới thiệu rộng rãi trong các nước Phật giáo Nam và Bắc truyền qua nhiều thế kỷ, bằng nhiều thứ tiếng

 
Sáng nay ngày 07.03.2013, Ni Trưởng Trú Trì Tổ Đình Huê Lâm đã dâng cúng Chư Tôn Thiền Đức quyển kinh Pháp Cú thực hiện bằng  thư pháp chữ việt, sách dày gần 500 trang (thu nhỏ)do Phật  Tử  Tăng Ngọc Hằng thành kính ấn tống.

Nhà thư pháp Đăng Học tên thật Vũ Đăng Học , pháp danh nguyên Đăng, sinh năm 1982, đã phát tâm viết lại kinh Pháp Cú bằng nghệ thuật thư pháp Việt rất công phu, trang trọng và đóng thành quyển sách độc bản có kích thước “khủng”: ngang 2m1, dọc 1m6,  nặng 1 tấn  (phiên dịch: Tịnh Minh (Đặng Ngọc Chức); viết lời giới thiệu: Thầy Thích Pháp Chơn – USA, Hòa thượng Thích Hải Ấn, Thầy Minh Đức Triều Tâm Ảnh; bìa kinh : Trần Quốc Âu; hộp gỗ và đế đựng quyển kinh do các nghệ nhân tại Đà Lạt thực hiện). Cuốn sách được hoàn thành sau 1 năm ròng rã và muốn di chuyển phải sử dụng đến…xe cẩu! Thật không thể nghĩ bàn!

Quyển kinh với sức nặng khác thường, sức nặng ấy ngoài của trọng lượng, còn là tấm lòng của tác giả và các liên hữu đã đồng tâm thực hiện.

Nay trang nhà gđpt .com  xin trân trọng giới thiệu đến đại chúng để cùng hân thưởng.

Ban biên tập

Bài khác nên xem

Ý Nghĩa Phật Đản Sanh

phuocthanh

Tôn kính Đức Di Đà

phuocthanh

Hai Sự cúng dường tối thượng

phuocthanh