Gút Cẳng Chó

GÚT CẲNG CHÓ 

 

Ý nghĩa : Tiếng Anh: The Sheepshank Knot; tiếng Pháp: Jamble dechien. Theo hình dáng chân con chó hay cừu chạy mà có tên gọi .

 

Thể loại : Thu dây

 

Công dụng : ØDùng để thu ngắn hoặc căng một sợi dây mà không cần phải cắt bớt hoặc mở đầu dây .

 

Ø Tạm thời loại bỏ một đoạn dây sờn cũ , không bảo đảm an toàn.

 

Ứng dụng : Căng thẳng dây trại, làm gút thoát hiểm từ trên cao .

 

Lưu ý :  Cần biết các loại khoá gút Cẳng chó .

 

Bài khác nên xem

Gút Dây Ngành Nữ – phần 4

ducquang

Gút Dây Ngành Nữ – phần kết

ducquang

Gút Ghế Đu

ducquang