Gút Thợ Sơn

GÚT THỢ SƠN

Ý nghĩa :Tiếng Pháp : Noeud de Calfat. Những người thợ sơn thường xuyên đu bám làm việc trên thành tường nên họ đã nghĩ ra gút này để có thể biến to, thu nhỏ vòng dây được.

Thể loại: Gút treo, cứu nạn

Công dụng : Treo thợ làm việc trên cao .

Ứng dụng : Cứu người bị nạn .

Bài khác nên xem

Gút Cẳng Chó

ducquang

Gút Ghế Anh

ducquang

Gút Dây Ngành Nữ – phần 3

ducquang