Deprecated: Required parameter $disable_lazyload follows optional parameter $echo in /home/gdptvietnamorg/gdptvietnam.org/public_html/wp-content/plugins/penci-pennews-portfolio/inc/helper.php on line 190
Gút dây ngành Nữ - Phần 1 | GĐPT Việt Nam

Gút dây ngành Nữ – Phần 1

Đây là những bộ gút dây căn bản trong bộ môn Hoạt Động Thanh Niên cho tất các các ngành . Thời gian vừa qua Ngành Nữ  Gia Đình Phật Tử Quốc Nội ở các Miền lần lượt tổ chức Trại bồi dưỡng về kỹ năng điều hành, cầm đoàn, hướng dẫn chuyên môn.. Nên bộ gút dây này được soạn dành cho các trại đó, chứ thật ra chúng không có gì khác với Gút dây mà chúng ta đã biết. ( Những trang này đã soạn thành bản in)

Còn tiếp

Bài khác nên xem

Gút Ghế Anh

ducquang

Gút Dây Ngành Nữ – phần 3

ducquang

Gút Thợ Sơn

ducquang