Gút dây ngành Nữ – phần 2

0

Nếu có người hỏi gút nào phổ biến nhất thế giới? Bạn có thể trả lời không ngại ngần: “Gút dẹt”; nếu có chị trưởng hỏi em neo đầu dây bằng gút gì? “Quai chèo”. Học gút không những có phương pháp mà còn đòi hỏi một sự nhất quán: “Sure!” Chắc chắn đúng là niềm tin không thể nghi ngờ.

Thúc thủ có nghĩa là “pó tay”

Còn tiếp

Chia sẻ.

Comments are closed.