Gút dây ngành Nữ – phần 2

Nếu có người hỏi gút nào phổ biến nhất thế giới? Bạn có thể trả lời không ngại ngần: “Gút dẹt”; nếu có chị trưởng hỏi em neo đầu dây bằng gút gì? “Quai chèo”. Học gút không những có phương pháp mà còn đòi hỏi một sự nhất quán: “Sure!” Chắc chắn đúng là niềm tin không thể nghi ngờ.

Thúc thủ có nghĩa là “pó tay”

Còn tiếp

Bài khác nên xem

Gút Ghế Anh

ducquang

Gút Thợ Sơn

ducquang

Gút Cẳng Chó

ducquang