Gút Ghế Anh

Không biết tự bao giờ Anh quốc lại được  gắn tên quốc gia vào loại gút này: Gút Ghế Anh. Có lẽ Hội Hang Động hoàng gia Anh Quốc đã chứng minh những nhà thám hiểm người Anh đã biến thể loại Gút này!

Bài khác nên xem

Gút Thợ Sơn

ducquang

Gút dây ngành Nữ – phần 2

ducquang

Gút Dây Ngành Nữ – phần 3

ducquang