Gút Dây Ngành Nữ – phần 3

0

Dạy gút cho đoàn sinh, bước đầu tiên có thể hướng dẫn cách thắt tại chỗ một cách thụ động- nhưng liền sau đó phải thực hành ứng dụng thực tế. Có nhiều cách làm từ chậm đến nhanh; thi xem ai nhanh tay hơn; vừa chạy vừa làm, bịt mắt mà làm….Khi các em đã nhớ và quen tay rồi thì khó có thể nào quên.Còn tiếp

Chia sẻ.

Comments are closed.