Gút Dây Ngành Nữ – phần 3

Dạy gút cho đoàn sinh, bước đầu tiên có thể hướng dẫn cách thắt tại chỗ một cách thụ động- nhưng liền sau đó phải thực hành ứng dụng thực tế. Có nhiều cách làm từ chậm đến nhanh; thi xem ai nhanh tay hơn; vừa chạy vừa làm, bịt mắt mà làm….Khi các em đã nhớ và quen tay rồi thì khó có thể nào quên.Còn tiếp

Bài khác nên xem

Gút dây ngành Nữ – phần 2

ducquang

Gút Ghế Anh

ducquang

Gút Dây Ngành Nữ – phần 4

ducquang