Gút Dây: Có Mấy Cách Thắt Dây Giày?

Gút Thắt Giày

Ý Nghĩa : Tên gọi phát xuất từ công dụng

Thể loại : Gút trang trí, luồn dây

Công dụng: thắt giày

Ứng dụng: trình bày 4 cách thắt dây  trên giày, cách tứ 5 khác cách thứ  4 cách luồn dây bên trong :

Sau khi chọn kiểu thắt dây mình thích , rồi kết thúc bằng gút hoa hồng ( Gút Dẹt lại múi)

Trò chơi: Mỗi tuần các đàn Oanh Vũ sẽ thay đổi mỗi kiểu thắt giày để tạo khí thế  sinh hoạt

Bài khác nên xem

Gút dây ngành Nữ – phần 2

ducquang

Gút Dây Ngành Nữ – phần kết

ducquang

Gút dây ngành Nữ – Phần 1

ducquang