Gút Dây: Có Mấy Cách Thắt Dây Giày?

Gút Thắt Giày

Ý Nghĩa : Tên gọi phát xuất từ công dụng

Thể loại : Gút trang trí, luồn dây

Công dụng: thắt giày

Ứng dụng: trình bày 4 cách thắt dây  trên giày, cách tứ 5 khác cách thứ  4 cách luồn dây bên trong :

Sau khi chọn kiểu thắt dây mình thích , rồi kết thúc bằng gút hoa hồng ( Gút Dẹt lại múi)

Trò chơi: Mỗi tuần các đàn Oanh Vũ sẽ thay đổi mỗi kiểu thắt giày để tạo khí thế  sinh hoạt

Bài khác nên xem

Gút Ghế Đu

ducquang

Gút Thợ Sơn

ducquang

Gút Dây Ngành Nữ – phần kết

ducquang