Warning: Constant WP_CACHE already defined in /home/vkbxoavn/public_html/wp-config.php on line 3
Hội Thi Tiếng Hát Ca Lăng Tần Già 2 | GĐPT Việt Nam

Hội Thi Tiếng Hát Ca Lăng Tần Già 2

1-ca-lang-tan-gia-main-toan-quoc-17zĐây là Logo mẫu – Các đơn vị tổ chức cuộc thi có thể điền tên vào. Thí dụ: “Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức Sài Gòn” Các UV Văn Nghệ có thể sử dụng nhạc nền Karaoke trên trang nhà: vannghe.nhacgdpt.com

ca-lang-1z

ca-lang-2z

Bài khác nên xem

Thơ: Tiếng Chuông Thiên Mụ

ducquang

Cảm nhận từ hình ảnh người Phụ Nữ trong Phật giáo

phuocthanh

BHD.GĐPT Khánh Hòa: Tổ Chức Lễ Kỳ An Cho Huynh Trưởng Tân Thăng Cấp Tập và Cấp Tín năm 2015

Huệ Quang GĐPTVN