Hội Thi Tiếng Hát Ca Lăng Tần Già 2

1-ca-lang-tan-gia-main-toan-quoc-17zĐây là Logo mẫu – Các đơn vị tổ chức cuộc thi có thể điền tên vào. Thí dụ: “Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức Sài Gòn” Các UV Văn Nghệ có thể sử dụng nhạc nền Karaoke trên trang nhà: vannghe.nhacgdpt.com

ca-lang-1z

ca-lang-2z

Bài khác nên xem

Hướng về PHÁP HỘI THÙ ÂN (lần thứ II) – năm 2018

Huệ Quang GĐPTVN

Tứ đại – dưới con mắt của Phật học và Khoa học

nhuanphap

BHD GĐPT Đồng Nai Tổ chức Lễ Hiệp Kỵ

phuocthanh