BHD GĐPT Lâm Đồng: Lễ tưởng niệm và Thọ tang Cố Trưởng lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn

Sáng ngày 10/12/2017, tại Vĩnh Minh Tự Viện BĐD/BHD khu vực Đức Trọng-Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng thực hiện theo văn thư của BHD Lâm Đồng, đã tổ chức lễ tưởng niệm và thọ tang Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Đức Hạ Chơn, Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPT Việt Nam.
Chứng minh buổi lễ Thượng Tọa Thích Nguyên Hiền, cố vấn Giáo Hạnh GĐPT.VN, cố vấn Giáo Hạnh GĐPT Lâm Đồng.
Tham dự có Chư Tôn Đức Tăng Ni của Vĩnh Minh Tự Viện và Ni Viện Diêu Nhân.
Tham dự có Huynh trưởng và đoàn sinh các đơn vị trong khu vực.
Tại buổi lễ, Thượng Tọa chứng minh đã nói lên công ân của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng đối với tổ chức GĐPT Việt Nam. Tuyên đọc tiểu sử của Hòa Thượng Ân Sư.
Sau đó toàn thể Chư Tôn Đức Tăng – Ni và đoàn sinh đã đảnh lễ trước Chơn Linh Hòa Thượng và thọ tang.
Trước đó vào ngày 30/11/2017, tại Đà Lạt BHD Lâm Đồng và các đơn vị GĐPT khu vực tổ chức lễ thọ tang, nhưng phút cuối do chướng duyên nên không thực hiện được.
VP.BHD Lâm Đồng

Bài khác nên xem

Lễ Tưởng niệm Cố Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Kiểm BẠCH HOA MAI

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc: Tiếng hát Ca Lăng Tần Già

ducquang

Truyền tải trực tiếp chương trình “Tuần lễ Huân tu cúng dường Khánh Đản – Phật lịch 2.564” của GĐPT Việt Nam

Huệ Quang GĐPTVN