BHD GĐPT Lâm Đồng: Lễ tưởng niệm và Thọ tang Cố Trưởng lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn

Sáng ngày 10/12/2017, tại Vĩnh Minh Tự Viện BĐD/BHD khu vực Đức Trọng-Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng thực hiện theo văn thư của BHD Lâm Đồng, đã tổ chức lễ tưởng niệm và thọ tang Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Đức Hạ Chơn, Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPT Việt Nam.
Chứng minh buổi lễ Thượng Tọa Thích Nguyên Hiền, cố vấn Giáo Hạnh GĐPT.VN, cố vấn Giáo Hạnh GĐPT Lâm Đồng.
Tham dự có Chư Tôn Đức Tăng Ni của Vĩnh Minh Tự Viện và Ni Viện Diêu Nhân.
Tham dự có Huynh trưởng và đoàn sinh các đơn vị trong khu vực.
Tại buổi lễ, Thượng Tọa chứng minh đã nói lên công ân của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng đối với tổ chức GĐPT Việt Nam. Tuyên đọc tiểu sử của Hòa Thượng Ân Sư.
Sau đó toàn thể Chư Tôn Đức Tăng – Ni và đoàn sinh đã đảnh lễ trước Chơn Linh Hòa Thượng và thọ tang.
Trước đó vào ngày 30/11/2017, tại Đà Lạt BHD Lâm Đồng và các đơn vị GĐPT khu vực tổ chức lễ thọ tang, nhưng phút cuối do chướng duyên nên không thực hiện được.
VP.BHD Lâm Đồng

Bài khác nên xem

Cung an chức sự – Ban Tổ chức – Chương trình tang lễ cố HTr cấp Dũng Đức Quảng Nguyễn Hoàng Phụng

Huệ Quang GĐPTVN

NGÀY HẠNH – GĐPT ĐÀ NẴNG

Linh Nguyên

Lễ HIỆP KỴ GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu năm 2018

Tâm Lễ