BBT Trang Nhà GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới Mừng Xuân

Có hay cánh én chở xuân về
Gọi nắng lên trời ươm đất quê
Mai đào ngậm nụ cười e ấp
Hẹn với tình xuân vẹn ước thề

The Gioi 2014A

Bài khác nên xem

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Tổ Chức Lễ Thọ Cấp Tấn năm 2015

phuocthanh

Trại BD HT Đoàn Thanh Thiếu Nữ – Miền Liễu Quán, Khuôn Việt

datthinh

Hội Hiếu GĐPT Lâm Đồng 2016

nhuanphap