BBT Trang Nhà GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới Mừng Xuân

Có hay cánh én chở xuân về
Gọi nắng lên trời ươm đất quê
Mai đào ngậm nụ cười e ấp
Hẹn với tình xuân vẹn ước thề

The Gioi 2014A

Bài khác nên xem

Cách lập đàn và tụng kinh Dược Sư

phuocthanh

BHD Gia Định tổ chức Trại huấn luyện Huynh trưởng Lộc Uyển 34

nhuanphap

BHD GĐPT Cam Ranh khai mạc Liên trại A Dục 12 – Lộc Uyển 14

nhuanphap