Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Quảng Đức-Sài Gòn

Ngày 26.7.Quý Tỵ (nhằm 01.9.2013) BHD Quảng Đức Sài Gòn đã cử hành Lễ Hiệp Kỵ tại chùa Từ Hiếu Q.8. Nhân Hiệp Kỵ BHD Cúng Dường Trai Tăng và trao Học bổng cho đoàn sinh nghèo hiếu học cấp I,II,III:

HK00z

HK10Z

HK7Z

HK9Z

HK8Z

HBz

HB1z

HKZ

Bài khác nên xem

Truyền tải trực tuyến (Ngày thứ năm) “Tuần lễ Huân tu cúng dường Khánh Đản – Phật lịch 2.564” của GĐPT Việt Nam

nhuanphap

Chùa Như Thị Thất Mừng Vía Thành Đạo

phuocthanh

Nhạc: Phật Giáo Việt Nam – Lê Cao Phan – Lời Anh, Pháp

ducquang