Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Quảng Đức-Sài Gòn

Ngày 26.7.Quý Tỵ (nhằm 01.9.2013) BHD Quảng Đức Sài Gòn đã cử hành Lễ Hiệp Kỵ tại chùa Từ Hiếu Q.8. Nhân Hiệp Kỵ BHD Cúng Dường Trai Tăng và trao Học bổng cho đoàn sinh nghèo hiếu học cấp I,II,III:

HK00z

HK10Z

HK7Z

HK9Z

HK8Z

HBz

HB1z

HKZ

Bài khác nên xem

Vu Lan GĐPT Cam Bình – BHD Cam Ranh

datthinh

BHD GĐPT Lâm Đồng đã tổ chức khai mạc khóa bồi dưỡng HTr tập sự

phuocthanh

BHD GĐPT Lâm Đồng Chúc Tết anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam

phuocthanh