Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Quảng Đức-Sài Gòn

Ngày 26.7.Quý Tỵ (nhằm 01.9.2013) BHD Quảng Đức Sài Gòn đã cử hành Lễ Hiệp Kỵ tại chùa Từ Hiếu Q.8. Nhân Hiệp Kỵ BHD Cúng Dường Trai Tăng và trao Học bổng cho đoàn sinh nghèo hiếu học cấp I,II,III:

HK00z

HK10Z

HK7Z

HK9Z

HK8Z

HBz

HB1z

HKZ

Bài khác nên xem

Bài ca Hiệp kỵ

nhuanphap

Bình Thuận: BĐD GĐPT Huyện Hàm Tân vấn an và chúc Tết chư Tôn Đức

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Bà Riạ – Vũng Tàu tổ chức Ngày NGUYỆN cho ngànhThanh cho toàn Tỉnh

phuocthanh