Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Quảng Đức-Sài Gòn

Ngày 26.7.Quý Tỵ (nhằm 01.9.2013) BHD Quảng Đức Sài Gòn đã cử hành Lễ Hiệp Kỵ tại chùa Từ Hiếu Q.8. Nhân Hiệp Kỵ BHD Cúng Dường Trai Tăng và trao Học bổng cho đoàn sinh nghèo hiếu học cấp I,II,III:

HK00z

HK10Z

HK7Z

HK9Z

HK8Z

HBz

HB1z

HKZ

Bài khác nên xem

Lễ tổng kết Phật sự năm 2014 của GĐPT Thanh Sơn (BHD Cam Ranh)

Lễ húy nhật Trưởng lão HT Thích Tịnh Khiết – Chung thất Trai tuần Trưởng lão HT Thích Thắng Hoan – Bách nhật Trai tuần Trưởng lão HT Thích Tuệ Sỹ

nhuanphap

BHD GĐPT Bình Thuận Sinh Hoạt Đầu Năm

phuocthanh