Hình ảnh Lễ Hiệp kỵ năm Kỷ Hợi – 2019 của GĐPT Bình Thuận

BHD GĐPT Bình Thuận tổ chức Lễ Hiệp kỵ

(Rằm Tháng 10 năm Kỷ Hợi – PL.2563)

Bài khác nên xem

Nói Với Trại HL A Dục-Lộc Uyển – BHD Quảng Đức Sài Gòn

ducquang

Đọc Văn Xưa của Nguyễn Hữu Quán

ducquang

Lễ tưởng niệm Hòa thượng ân sư thượng Tâm hạ Thanh