Home » Hình ảnh Lễ Hiệp kỵ năm Kỷ Hợi – 2019 của GĐPT Bình Thuận

Hình ảnh Lễ Hiệp kỵ năm Kỷ Hợi – 2019 của GĐPT Bình Thuận

BHD GĐPT Bình Thuận tổ chức Lễ Hiệp kỵ

(Rằm Tháng 10 năm Kỷ Hợi – PL.2563)

Bài khác nên xem

Đọc Văn Xưa của Nguyễn Hữu Quán

ducquang

Tưởng nguyện húy nhật Cố Hòa thượng Thích Tâm Thanh

Huệ Quang GĐPTVN

Vai trò ngôi chùa trong việc giáo dục thanh thiếu niên

phuocthanh