Hình ảnh Lễ Hiệp kỵ năm Kỷ Hợi – 2019 của GĐPT Bình Thuận

BHD GĐPT Bình Thuận tổ chức Lễ Hiệp kỵ

(Rằm Tháng 10 năm Kỷ Hợi – PL.2563)

Bài khác nên xem

Lễ tưởng niệm Hòa thượng ân sư thượng Tâm hạ Thanh

GĐPT Ninh Thuận mừng anh Tâm Đắc Thượng thọ

Huệ Quang GĐPTVN

Những Giọt Nước Mắt

phuocthanh