BHD Trung Ương Khấp viếng

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam thành tâm nguyện cầu Chân linh HT. Cấp Dũng GĐPT Việt Nam

Minh Đăng – Lê Văn Thi

Thượng phẩm Liên hoa  đương khai An Lạc Độ

Nam mô A Di Đà Phật

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Lâm Đồng phúng viếng

phuocthanh

(GĐPT GIA ĐỊNH) TIN BUỒN

nhuanphap

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Phân Ưu

ducquang