Warning: Constant WP_CACHE already defined in /home/vkbxoavn/public_html/wp-config.php on line 3
BHD Trung Ương Khấp viếng | GĐPT Việt Nam

BHD Trung Ương Khấp viếng

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam thành tâm nguyện cầu Chân linh HT. Cấp Dũng GĐPT Việt Nam

Minh Đăng – Lê Văn Thi

Thượng phẩm Liên hoa  đương khai An Lạc Độ

Nam mô A Di Đà Phật

Bài khác nên xem

Tiểu sử Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều

datthinh

Lễ huý nhật HTr cấp Dũng Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn

phuocthanh

Lễ Tưởng Niệm

datthinh