BHD Trung Ương Phân ưu

Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam nhất tâm cầu nguyện hương linh Huynh trưởng cấp Tín Tâm Tịnh Võ Ngọc Tịnh.
Pháp Tự: Phước An.

1 Vo Ngoc TinhPhân ưu cùng tang quyến – BHD GĐPT Ninh Thuận và
GĐPT Mỹ Phước – TP PRTC – NINH THUẬN.

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Cam Ranh thành kính tiễn biệt HTr Nguyên Hồng Ngụy Như Bàng

BHD GĐPT Gia Định – Nhất tâm cầu nguyện … Cao đăng Phật quốc

datthinh

Thiệp Chúc Tết của BHD GĐPT Bình Định

phuocthanh