BHD Trung Ương Phân ưu

Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam nhất tâm cầu nguyện hương linh Huynh trưởng cấp Tín Tâm Tịnh Võ Ngọc Tịnh.
Pháp Tự: Phước An.

1 Vo Ngoc TinhPhân ưu cùng tang quyến – BHD GĐPT Ninh Thuận và
GĐPT Mỹ Phước – TP PRTC – NINH THUẬN.

Bài khác nên xem

Vĩnh Viễn Xa Em – Thiếu Nữ Áo Lam

phuocthanh

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn Kính Viếng

ducquang

Nhớ thương Ôn

nhuanphap