Hội đồng HTr cấp Tấn miền Liễu Quán phân ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Minh Dao

HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN MIỀN LIỄU QUÁN

Nhận được tin buồn:

Huynh trưởng Cấp Tấn GĐPT Việt Nam: PHAN HỒNG

Pháp danh Minh Đạo – Thọ tại gia Bồ tát giới, pháp tự Phước Chánh

(Thành viên Hội đồng cấp Tấn GĐPT Gia Định)

Sinh năm Kỷ Mão

Từ trần vào ngày 28 tháng 7 năm 2016

(nhằm ngày 25 tháng 6 năm Bính Thân)

  •  Xin thành kính gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến tang gia hiếu quyến.
  • Nhất tâm cầu nguyện cho hương linh anh PHAN HỒNG vãng sanh Phật quốc.
  • Hội đồng Huynh trưởng cấp Tấn miền Liễu Quán

Bài khác nên xem

BHD Gia Định – Nhất Tâm Cầu Nguyện

nhuanphap

Lễ Hằng Thuận

phuocthanh

BHD GĐPT Đồng Nai Kính Viếng

phuocthanh