BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn Kính Viếng

Nhận được TIN BUỒN

–    Nhạc Mẫu của HTr Cấp Dũng Nguyên Từ Nguyễn Đức Thương, Ủy viên Nghiên Huấn BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam.

–    Thân Mẫu của HTr Cấp Tín Nguyên Niệm Nguyễn Văn Cường, Phó Tổng thư ký BHD GĐPT Cam Ranh.

–    Hiền Mẫu của HTr Cấp Tín Huệ Yến Lê Thị Vân, Ủy viên Thiếu Nữ BHD GĐPT Cam Ranh.

là Cụ Bà NGUYỄN THỊ LỘI – Pd Diệu Liên, Sinh năm Đinh Mão

Nguyên Quán Gia Hội – Thừa Thiên Huế

Trú Quán thôn Quảng Đức – Xã Cam Hiệp – Huyện Cam Lâm – Tỉnh Khánh Hòa

Đã tạ thế lúc 14h25 ngày 25.04.2012 nhằm ngày mùng 05 tháng 04 Nhâm Thìn

Hưởng Thọ 86 tuồi

Chúng tôi, Ban Hướng Dẫn  Gia Đình Phật Tử  Quảng Đức Sài Gòn

xin thành kính chia buồn cùng Tang Gia Hiếu Quyến,

Nhất tâm cầu nguyện Tam Bảo thùy từ gia hộ tiếp độ Hương linh Cụ Bà

 

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 

Bài khác nên xem

LỜI CẢM TẠ CỦA TANG QUYẾN HTr CHÚC HỶ PHAN DUY KHÁNH

Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Định-Lễ di Kim Quan Nhập Tháp Cố Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Ngưỡng Quan – An Nhơn Bình Định

phuocthanh

BHD GĐPT Khánh Hoà kết hợp thực hiện công tác từ thiện cuối năm Nhâm Thìn.

phuocthanh