BHD Gia Định – Nhất Tâm Cầu Nguyện

vong hoa 15-01
Nam mô A Di Đà Phật

Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định

Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Tấn – Cấp Tín – Cấp Tập

Huynh Trưởng – Đoàn Sinh 25 Đơn vị trực thuộc

Nhất tâm cầu nguyện

Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPT Việt Nam

Thế danh LÊ VĂN NGHỆ

Pháp danh THIÊN TỊNH

Thọ tại gia Bồ tát giới, Pháp tự CHÂU QUANG

Đại diện BHD Trung Ương tại Miền Quảng Đức

Nguyên Tổng Thư Ký BHD GĐPT Gia Định

HOA KHAI KIẾN PHẬT NGỘ VÔ SANH

Thành tâm chia buồn cùng Huynh Trưởng Cấp Tấn Diệu Trinh – Nguyễn Thị Tuyết

(Tổng Thư Ký BHD Gia Định) và gia đình.

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

Bài khác nên xem

Trại Vượt Bậc Kiền Trắc Chánh Thọ – Từ Nghiêm

ducquang

BHD Trung Ương – Nhất tâm hộ niệm

ducquang

TIN BUỒN

Tâm Lễ