BHD GĐPT Gia Định – Nhất tâm cầu nguyện … Cao đăng Phật quốc

 Toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn sinh BHD GĐPT Gia Định

Nhất tâm cầu nguyện

Chơn linh Cố Huynh trưởng Nguyên Ngộ NGUYỄN SĨ THIỀU

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

Bài khác nên xem

GĐPT Cam Ranh thành kính đảnh lễ Giác linh HT Thích Nguyên Như

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam – Đảnh Lễ Giác Linh

ducquang

BHD Gia Định: Phân ưu

nhuanphap