BHD GĐPT Gia Định – Nhất tâm cầu nguyện … Cao đăng Phật quốc

 Toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn sinh BHD GĐPT Gia Định

Nhất tâm cầu nguyện

Chơn linh Cố Huynh trưởng Nguyên Ngộ NGUYỄN SĨ THIỀU

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

Bài khác nên xem

Ban Hướng Dẫn Trung Ương phúng viếng

ducquang

BHD Trung ương tổ chức lễ trao học bổng “Vòng tay áo Lam” năm 2019

nhuanphap

BĐH GĐPT Tây Nam Phần: Khấp báo

nhuanphap