BHD GĐPT Gia Định – Nhất tâm cầu nguyện … Cao đăng Phật quốc

 Toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn sinh BHD GĐPT Gia Định

Nhất tâm cầu nguyện

Chơn linh Cố Huynh trưởng Nguyên Ngộ NGUYỄN SĨ THIỀU

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Bình Thuận thăm viếng Chư Tôn Đức

phuocthanh

BHD GĐPT Gia Định phân ưu

nhuanphap

Ban Hướng Dẫn GĐPT Dak Lak cáo phó