BHD GĐPT Gia Định – Nhất tâm cầu nguyện … Cao đăng Phật quốc

 Toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn sinh BHD GĐPT Gia Định

Nhất tâm cầu nguyện

Chơn linh Cố Huynh trưởng Nguyên Ngộ NGUYỄN SĨ THIỀU

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Việt Nam tại Úc Đại Lợi thành kính phân ưu

phuocthanh

BHD GĐPT Quảng Đức- Sài Gòn Phân Ưu

ducquang

GĐPT Dak Lak Thành kính Phân Ưu

Huệ Quang GĐPTVN