BHD Gia Định: Phân ưu

vong-hoa-7

Nam Mô A Di Đà Phật

Nhận được tin:

***

Huynh trưởng cấp Tấn TRƯƠNG ĐÌNH HOÀ

Pháp danh Hồng Thuận

Uỷ viên Hoạt Động Thanh Niên – Xã Hội  BHD Đà Nẵng

Sinh năm Kỷ Mão (1939)

Đã từ trần lúc 5h30 ngày 26 tháng 02 năm 2013 (17 tháng 01 năm Quý Tỵ)

***

Ban Hướng Dẫn – Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Tấn GĐPT Gia Định

Nhất tâm nguyện cầu Chơn linh Anh

Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

***

Thành kính chia buồn cùng tang gia hiếu quyến và Ban Hướng Dẫn GĐPT Đà Nẵng

***

Ban Hướng Dẫn – HĐHT Cấp Tấn GĐPT Gia Định

Bài khác nên xem

Thông Tin Tang Lễ

phuocthanh

Lời cảm tạ của gia đình HTr Nguyên Tín – Nguyễn Châu

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Bình Thuận nguyện cầu Chơn Linh Trực Vãng Tây Phương

phuocthanh