BHD.GĐPT Ninh Thuận phân ưu.

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ NINH THUẬN

Nhận được ai tin

Huynh trưởng Cấp Tấn  LÊ VĂN TRANH, Pháp danh NGUYÊN MINH

– Nguyên Phụ tá Ủy viên Tổ Kiểm BHD Trung ương GĐPT Việt Nam

– Phó Trưởng Ban Ngành Nam BHD Thừa Thiên.

Đã xả bỏ báo thân lúc 03 giờ 30 ngày 01 tháng 8 năm 2020 (nhằm ngày 12 tháng 6 năm Canh Tý). Hưởng thọ 69 tuổi

Toàn thể BHD và Lam Viên GĐPT Ninh Thuận thành kính chia buồn đến BHD. GĐPT Thừa Thiên và tang gia hiếu quyến của HTr NGUYÊN MINH – LÊ VĂN TRANH. Nhất tâm cầu nguyện Chơn linh anh sớm Vãng Sanh Cực Lạc Quốc.

Bài khác nên xem

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Phân Ưu

ducquang

Thành Kính Đảnh Lễ Giác Linh Ni Sư Tn Như Hiệp

ducquang

Ý Nghĩa Và Giá Trị Của Hoạt Động Từ Thiện

phuocthanh