BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG                      GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM   

                      *****                                                                BI – TRÍ – DŨNG

Số : 20.045/HDTƯ/TB

THÔNG TƯ

LỄ TANG TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG  thượng NGUYÊN hạ QUẢNG tự MINH CHIẾU hiệu HẢI ÂN 

Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ

Chứng minh Đạo sư Tổ Đình Phật Ân

Ân Sư Gia Đình Phật Tử Việt Nam

 

            Kính gởi :  

  • Ban Hướng Dẫn các Tỉnh Thị, Ban Đại Diện các đơn vị trực thuộc, Ban Điều Hợp Tây Nam Phần.
  • Ban Chấp Hành Trung Ương Cựu Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam.
  • Quý Anh Chị Huynh Trưởng các Cấp và Đoàn sinh GĐPT Việt Nam.

 

Kính thưa quý Ban Hướng Dẫn các Tỉnh Thị, Ban Đại Diện các đơn vị trực thuộc, Ban Điều Hợp Tây Nam Phần, Ban Chấp Hành Trung Ương Cựu Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam. Quý anh chị Huynh Trưởng các Cấp.

  • Phụng hành lời chỉ dạy của Chư Tôn Đức Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ và Hội Đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam.
  • Tham chiếu Cáo Bạch của Sa Môn Thích Tịnh Nghiêm, Đệ Nhất phó Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ ngày 07.05.2020 ( 15.04 Canh Tý )

Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tiếp tuc thông tri đến quý Ban Hướng Dẫn Tỉnh Thị, Ban Đại diện các đơn vị Gia Đình Phật Tử trực thuộc, Ban Điều Hợp Tây Nam Phần, Ban Chấp Hành Trung Ương Cựu Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam. Quý anh chị Huynh Trưởng các Cấp.

Theo tinh thần Thông báo tham chiếu. Thừa hành di huấn của Cố Trưởng lão Hòa thượng, môn đồ pháp quyến y giáo phụng hành. Đồng thời qua Thông báo, môn đồ pháp quyến đề nghị Chư Tôn Đức cũng như Phật tử chỉ đến Giác linh đường đảnh lễ Giác Linh Cố Trưởng lão Hòa thượng rồi ra về và không nhận bất cứ lễ phẩm phúng viếng (kể cả vòng hoa).

 Phụng hành lời chỉ dạy của Chư Tôn Đức Hội Đồng Tăng Già Bản thệ và Hội Đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam. Để tỏ lòng tôn kính một bậc Cao Tăng đã hết lòng vì Đạo pháp và Dân tộc. Nay Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam  xin thông báo đến toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh :

  1. Hôm nay ngày 08.05.2020 (16.04 Canh Tý) BTV BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đã tham dự Lễ Nhập Liệm lúc 13h30, Lễ Bạch Phật – Khai Kinh và Thọ Tang vào lúc 15h00 cùng ngày tại Chùa Phật Ân – Long Thành – Đồng Nai.
  2. Lễ cung thỉnh Giác linh tham yết Phật, Tổ tại Tu viện Quảng Hương Già Lam ngày 10.05.2020 (18.04 Canh Tý). BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam chỉ thị cho BHD Gia Định, BHD Quảng Đức – Sài Gòn, đơn vị GĐPT Đức Chơn sinh hoạt tại trú xứ Tu viện Quảng Hương Già Lam điều động Huynh Trưởng và Đoàn sinh về tham dự có mặt lúc 07h30 cùng ngày.
  3. Lễ Viếng của Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ và Ban Thường Trực Hội Đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam cùng Ban Thường trực Hội Đồng Huynh trưởng Cấp Dũng, BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam và BHD các Tỉnh Thị sẽ chính thức đảnh lễ Giác linh Cố Trưởng lão Hòa thượng Thượng Thủ HĐTGBT tân viên tịch vào lúc 15h00 ngày Chủ Nhật 10.05.2020 (nhằm ngày 18.04 Canh Tý) tại Giác linh đường Chùa Phật Ân – Long Thành – Đồng Nai.
  1. Lễ Khiển Điện lúc 06h00 – Lễ Tưởng Niệm lúc 07h00 – Cung Thỉnh Kim Quan thăng thượng giá lúc 08h00 Thứ Hai ngày 11.05.2020 (nhằm ngày 19.04 Canh Tý). BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam yêu cầu quý BHD các Tỉnh Thị công cử phái đoàn về tham dự.
  2. Toàn bộ Chương trình Tang Lễ, Ban tổ chức Tang lễ, Cung an Chức Sự, Cáo Bạch và Khấp Báo đã được đăng tải trên Trang Nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đề nghị quý BHD Tỉnh Thị, Ban Đại Diện các đơn vị trực thuộc cố gắng sắp xếp thời gian để cùng về đảnh Lễ cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ và thông tin đến toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh trong phần hành chức năng. Toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Việt Nam thành kính đãnh lễ.

PL.2.564, ngày 08 tháng 05 năm 2020

TUN. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH

Như Thật   NGUYỄN CÔNG MINH

Bài khác nên xem

Cáo tang: Huynh Trưởng – Nhạc Sỹ Hằng Vang vừa mệnh chung

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Thành Kính Đảnh Lễ

ducquang

Hội nghị Hội đồng Huynh trưởng cấp Tập GĐPT Cam Ranh – Nhiệm kỳ 2020 – 2024

Huệ Quang GĐPTVN