Bức Chân Dung Cửu Tuần Khánh Tuế – Đức Quảng

Bức chân dung cửu tuần khánh tuế

Chín mươi năm nhập thế gian lao

Chông gai là thảm muôn màu

Bão giông nâng đỡ thuyền dâng cao vời

Trong nước loạn chẳng rời tay giữ

Lúc quê nghèo không bỏ đường Lam

Môi cười mà lệ thậm thâm

Còn bao lâu nữa nhà lam thái hòa.

Anh Chau 2 40x60z

Bài khác nên xem

LỄ HIỆP KỴ GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU NĂM 2023.

Tâm Lễ

Hình Ảnh Thi Vượt Bậc GĐPT Khánh Trà – BHD GĐPT Bình Thuận

phuocthanh

(BHD Gia Định) Trại Dũng liên quận Gò Vấp – Bình Thạnh 2019

nhuanphap