Bức Chân Dung Cửu Tuần Khánh Tuế – Đức Quảng

Bức chân dung cửu tuần khánh tuế

Chín mươi năm nhập thế gian lao

Chông gai là thảm muôn màu

Bão giông nâng đỡ thuyền dâng cao vời

Trong nước loạn chẳng rời tay giữ

Lúc quê nghèo không bỏ đường Lam

Môi cười mà lệ thậm thâm

Còn bao lâu nữa nhà lam thái hòa.

Anh Chau 2 40x60z

Bài khác nên xem

Bản tin số 7- Phóng Đăng – Tâm Tình : Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều

phuocthanh

GĐPT Cam Ranh đón mừng Đại lễ Phật đản PL 2557

nhuanphap

Một kỷ niệm chưa phai mờ theo thời gian.

Huệ Quang GĐPTVN