Bức Chân Dung Cửu Tuần Khánh Tuế – Đức Quảng

Bức chân dung cửu tuần khánh tuế

Chín mươi năm nhập thế gian lao

Chông gai là thảm muôn màu

Bão giông nâng đỡ thuyền dâng cao vời

Trong nước loạn chẳng rời tay giữ

Lúc quê nghèo không bỏ đường Lam

Môi cười mà lệ thậm thâm

Còn bao lâu nữa nhà lam thái hòa.

Anh Chau 2 40x60z

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức ngày Nguyện

Tâm Lễ

BHD.GĐPT LÂM ĐỒNG: Họp mặt Gia trưởng – Liên Đoàn trưởng

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Khánh Trang tổ chức Đêm đạo ca và cắm trại Kính mừng Phật Đản PL 2559

phuocthanh