Bức Chân Dung Cửu Tuần Khánh Tuế – Đức Quảng

Bức chân dung cửu tuần khánh tuế

Chín mươi năm nhập thế gian lao

Chông gai là thảm muôn màu

Bão giông nâng đỡ thuyền dâng cao vời

Trong nước loạn chẳng rời tay giữ

Lúc quê nghèo không bỏ đường Lam

Môi cười mà lệ thậm thâm

Còn bao lâu nữa nhà lam thái hòa.

Anh Chau 2 40x60z

Bài khác nên xem

Lễ Húy Nhật Lần Thứ 33 Đức Đệ Nhị Tăng Thống

phuocthanh

Nhạc Một Mẹ Trăm Con – Dân Ca Gia Rai, lời Phạm Duy

ducquang

BHD.GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu phát quà cho đoàn sinh hiếu học

Tâm Lễ