GĐPT Đức Hưng thực hiện Tuần lễ Huân Tu Cúng Dường Phật Đản PL.2565 – DL 2021

Hưởng ứng tinh thần Tuần Lễ Huân tu của BHD Trung ương GĐPT Việt Nam vào lúc 18.30 giờ đại diện Huynh trưởng và Đoàn sinh đơn vị tập trung trước Lễ đài Phật Đản được tôn trí tại nhà Bác Gia trưởng đồng cung đón Đại đức Thích Trí Bảo cử hành pháp sự Lễ cầu an – cúng dường Khánh Đản.

Nhằm tưởng niệm Pháp nạn Phật giáo Việt Nam, Kỷ niệm 70 năm thống nhất danh xưng GĐPT, trong khóa Lễ cầu an – Cúng dường Khánh đản, Ban HTr và ĐS GĐPT Đức Hưng trì kinh Pháp Hoa trọn bộ 07 quyển trong tuần lễ huân tu, nguyện cầu dịch bệnh tiêu trừ – âm siêu dương thái…

Nam mô Lâm Tỳ Ni viên Vô ưu thọ hạ thị hiện Đản sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Khánh Hoà tổ chức Lễ Hiệp Kỵ hằng năm 7.8.Âm Lịch

phuocthanh

GĐPT Từ Hiếu tổ chức Lễ Báo Hiếu

phuocthanh

BHD GĐPT Lâm Đồng Mừng Phật Đản Sanh PL2563-DL2019