BHD Quảng Đức Sài Gòn Kính Viếng

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Ban Hướng Dẫn  GĐPT Quảng Đức  Sài Gòn được tin

Cụ Ông : NGUYỄN KHẮC GIA – Pháp danh TÂM DU tự NIỆM PHONG

Từ trần  lúc 05 giờ ngày 10 tháng 4 năm 2012 tại Tp Hồ Chí Minh.

Là thân phụ anh Tâm Niệm NGUYỄN KHẮC HÀ  Huynh trưởng Cấp Tấn,

phó Trưởng Ban ngành Nam  Ban Hướng dẫn GĐPT Biên Hòa.

Thành kính nguyện cầu Hương linh cụ ông được siêu sanh lạc quốc.

VP BHD Quảng Đức

Bài khác nên xem

(Thơ) Tưởng Niệm HT Thích Đức Chơn

nhuanphap

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam thành kính chia buồn

datthinh

BHD GĐPT Ninh Thuận: Siêu Sanh Tịnh Độ

phuocthanh