BHD Quảng Đức Sài Gòn Kính Viếng

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Ban Hướng Dẫn  GĐPT Quảng Đức  Sài Gòn được tin

Cụ Ông : NGUYỄN KHẮC GIA – Pháp danh TÂM DU tự NIỆM PHONG

Từ trần  lúc 05 giờ ngày 10 tháng 4 năm 2012 tại Tp Hồ Chí Minh.

Là thân phụ anh Tâm Niệm NGUYỄN KHẮC HÀ  Huynh trưởng Cấp Tấn,

phó Trưởng Ban ngành Nam  Ban Hướng dẫn GĐPT Biên Hòa.

Thành kính nguyện cầu Hương linh cụ ông được siêu sanh lạc quốc.

VP BHD Quảng Đức

Bài khác nên xem

BHD Gia Định: Phân ưu

nhuanphap

Phân Ưu của BHD Lâm Đồng

datthinh

BHD Lâm Đồng: Phân ưu

nhuanphap