Thư Phân Ưu của BHD Khánh Hòa

BAN HƯƠNG DẪN GĐPT KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG CẤP TẤN – CẤP TÍN – CẤP TẬP

cùng toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT KHÁNH HÒA .

Thành kính phân ưu cùng gia đình

Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng

NGUYỄN HỮU THẠNH
Pháp danh NĂNG QUANG

Nguyên Ủy Viên Thiếu Nam Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN
Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng – Việt Nam

Đã tạ thế lúc 19 giờ 15′  ngày 4 tháng 9 năm 2011
(Nhằm ngày 7 tháng 8 năm Tân Mão)

Tại Lâm Đồng – Việt Nam

NHẤT TÂM NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH:

ANH NĂNG QUANG – NGUYỄN HỮU THẠNH

NƯƠNG BÓNG THUYỀN TỪ, SIÊU THĂNG PHẬT QUỐC

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Bài khác nên xem

Tưởng nguyện húy nhật thứ 15 HTr Trí Thành – Hồ Xuân Lộc (Cố Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh)

BHD GĐPT Bình Thuận Nguyện Cầu Chơn Linh Trực Vãng Tây Phương

phuocthanh

GĐPT Khánh Hoà thành kính đảnh lễ Giác linh Hoà thượng ân sư thượng LIỄU hạ PHÁP tân viên tịch.

Huệ Quang GĐPTVN