BHD Trung Ương GDPT Việt Nam cấp phát học bổng năm 2014

Hoc 5z

Vào lúc 14h30. Ủy viên Hoạt Động Xã Hội – BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức cấp phát học bổng năm 2014.

Hòa Thượng Trú Trì chùa Tập Thành quang lâm chứng minh buổi lễ, anh Nguyên Hoành Lê Văn San-Phó Trưởng ban Hướng Dẫn chủ tọa, với sự tham dự của anh Đạt Thịnh Trương Hùng Cường – Q Tổng Thư Ký, anh Nguyên Thanh Ngô Văn Chơn – Ủy viên Tổ Kiểm.

Để có thành quả như ngày hôm nay là sự đóng góp của chư Tôn Đức, qúy Mạnh Thường Quân, quý Bác Bảo trợ, quý Bác phụ huynh , quý anh chị Huynh Trưởng, sự nỗ lực,  vận động kiên trì của chị Đức Trang Nguyễn Thị Bình Nguyên-Ủy viên Hoạt Động Xã Hội cùng BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam.

Sau phần niệm Phật cầu gia bị, chào kỳ hiệu Sen Trắng, lời khai mạc của anh Phó Trưởng Ban, công bố kết quả chọn lựa cấp phát học bổng cho 90 sinh viên Đại học, Cao đẳng, trong đó có 66 học bổng cấp phát cho các sinh viên hiện đang học tại Thành Phố và 24 học bổng cấp phát cho các sinh viên đang học ở các Tỉnh,  mỗi phần học bổng Đại học được 5 triệu đồng, 4,5 triệu cho một sinh viên cao đẳng đang theo học các trường thuộc Thành Phố và các sinh viên học ở các Tỉnh 3,5 triệu/Sinh Viên Đại học và 3 triệu/sinh viên cao đẳng, Tổng số tiền 403.500.000đ00, đây là số tiền quá lớn so với Tổ chức GĐPT Việt Nam, mà kinh phí hoạt động dựa trên sự đóng góp của Huynh Trưởng và Đoàn sinh.

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam cũng mong các em nhận học bổng cố gắng học thật giỏi khi ra Trường sẽ là những Huynh trưởng gương mẫu đóng góp xây dựng cho dân tộc, GĐPT Việt Nam. Lễ cấp phát học bổng hoàn mãn lúc 16h00 cùng ngày.

Ban Biên Tập

Hoc 2z

Hoc 3z

Hoc 4z

Hoc 5z

Hoc 6z

Hoc 7z

Hocz (1)

Bài khác nên xem

GĐPT Lâm Đồng – Lễ cài hoa hiếu hạnh

nhuanphap

Lễ lạc thành Đoàn quán GĐPT Hòa Do – Cam Ranh

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Đức Hưng: Phật sự từ thiện năm 2023

nhuanphap