Pháp Hội Thù Ân III: Lễ tưởng niệm 60 năm GHPGVN Thống Nhất – Lễ Hiệp kỵ GĐPTVN trên Thế Giới

Đã trải qua được 4 ngày kể từ ngày khai đàn, Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN trên Thế Giới lần thứ III vẫn bảo đảm theo đúng chương trình, tiến độ và đề án đã dự thảo, mặc dù trong diễn tiến thực hiện không phải không gặp nhiều chướng duyên, trở lực.

Không khí Pháp Hội – từ các phần hành Ban Tổ chức đến Chư tôn Giáo Phẩm quang lâm về Pháp Hội, và cho đến cả quý Thiện hữu tri thức trong đại chúng có lưu tâm đến Phật sự tổ chức, điều hành Pháp Hội, mặc dù luôn tịnh tâm hành sự, dụng tĩnh chế động trong mọi Phật sự đang diễn ra, vẫn không tránh khỏi cảm giác áp lực từ khi kiến đàn đến nay không hề suy giảm do ảnh hưởng từ ngoại tại. Chịu nhiều căng thẳng nhất, ngoài Chư tôn thiền đức Chứng minh, Cố vấn, Chức sự Pháp Hội, có lẽ là các Tiểu ban: Nội dung, Nghi lễ, Giới Đàn, Hành chánh, Lưu trú, Âm thanh – Ánh sáng, Ẩm thực – Trai soạn, Truyền thông, và đặc biệt là Trật tự. Mọi hành hoạt đều luôn được đặt trong tinh thần tĩnh giác cao độ bất kỳ lúc nào, để giữ cho Pháp Hội thông suốt và an toàn. Nhờ hồng ân Phật lực gia trì, nhờ Tam Bảo lực Hộ pháp Thiện thần gia hộ; đức tĩnh tại và tinh thần vô úy đã vượt thắng chướng duyên vây bủa, trở lực trùng trùng…

Vào ngày thứ năm của Pháp Hội – 4 tháng Chạp âm lịch Quý Mão, Phật lịch 2567, tức ngày 14 tháng 1 năm 2024, vào hồi 9 giờ – Lễ Tưởng niệm 60 năm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất – 60 năm Pháp nạn Phật Giáo Việt Nam chính thức diễn ra thật long trọng, rất trang nghiêm, rất hùng tráng và vô cùng xúc động tại lễ đường Pháp Hội với gần 1.000 Phật tử các giới nghiêm trang tham dự.

Quang lâm chứng minh buổi lễ đặc biệt này, hiện diện toàn thể Chư tôn Giới đức Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất; Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ; Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN cùng Chư tôn đức Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT các cấp và Đại chúng Tăng-già bản viện Phật Ân.

Hàng cư sĩ thống thuộc Gia Đình Phật Tử Vụ gồm Hội đồng Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPTVN; Ban Hướng Dẫn GĐPTVN trên Thế Giới; Ban Hướng Dẫn Trung ương GĐPTVN; Ban Hướng Dẫn, Ban Đại Diện, Ban Chấp Hành, Ban Điều Hợp GĐPT các Miền, Tỉnh/thị/thành trực thuộc trên toàn quốc, cùng với gần 1.000 Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT; Giới tử Giới Đàn tôn hiệu Đức Chơn và Thiện tín Phật tử phụ cận Sài Gòn, Gia Định, Biên Hòa, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu…

Kết thúc phần lễ nghi Tưởng niệm của Giáo Hội là phần 2 của chương trình: Lễ Hiệp Kỵ theo nghi thức truyền thống của Gia Đình Phật Tử Việt Nam tưởng niệm Chư liệt vị Tiền bối sáng lập, Tiền bối hữu công, Ân sư, Cố vấn, Bảo trợ, Đoàn viên và Cựu Đoàn viên Gia Đình Phật Tử quá cố.

Buổi lễ uy nghiêm, bi tráng tràn đầy xúc cảm được Chư tôn thiền đức và Quý Huynh trưởng GĐPT trong Ban Tổ chức uyển chuyển hướng dẫn, điều hành, kết thúc nhẹ nhàng lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày sau lời Đạo từ thắm thiết của Hòa thượng Nhiếp sự trưởng Nhiếp Sự Vụ Thanh Niên, lời cảm tạ chuyển tải nhiều ý nghĩa của Thượng tọa Trụ trì Phật Ân tự viện và nghi thức Hồi hướng Công đức.

Một số hình ảnh dưới đây được Tiểu ban Truyền Thông Ban Tổ chức Pháp Hội Thù Ân III ghi lại và truyền tải. 

oOo

LỄ TƯỞNG NIỆM
60 NĂM GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT;
60 NĂM PHÁP NẠN PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

LỄ HIỆP KỴ – TƯỞNG NIỆM CỦA GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI

TIỂU BAN TRUYỀN THÔNG
BAN TỔ CHỨC PHÁP HỘI THÙ ÂN III

Bài khác nên xem

Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam trên Thế Giới tổ chức cứu trợ Đồng bào bị bão lũ năm 2017

phuocthanh

Quang cảnh trước và sau cơn bão Nari (Bão số 11)

nhuanphap

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức Đại hội Huynh trưởng  Nhiệm kỳ  2020-2024

Tâm Lễ