Lễ nhập Kim Quan HT Thích Minh Chiếu – Đức Đệ nhị Thượng thủ Hội đồng Tăng Già Bản Thệ

Lễ nhập kim quan Trưởng Lão Hòa thượng Thích Minh Chiếu 

Đức Đệ nhị Thượng thủ Hội đồng Tăng Già Bản Thệ 

Chứng minh Đạo sư Tổ đình Phật Ân

Ân sư của Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Đức trưởng lão Hòa thượng thượng Nguyên hạ Quảng, tự Minh Chiếu, hiệu Hải Ân, đã thuận thế vô thường an nhiên thị tịch vào lúc 14 giờ 50 phút ngày Rằm tháng Tư năm Canh Tý  (tức ngày 07 tháng 5 năm 2020). Ngài trụ thế 89 năm, hạ lạp 69 năm.

Vào lúc 14 giờ ngày 16 tháng 4 năm Canh Tý (nhằm ngày 08-5-2020), Chư Tôn đức Tăng – Ni, Huynh Trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam, cùng quý đạo hữu Phật tử, đồng vân tập về Tổ đình Phật Ân – Long Thành – Đồng Nai trang nghiêm cử hành lễ cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa Thượng thượng Minh hạ Chiếu nhập kim quan. Trong khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh, đạo tràng cố kìm nén niềm xúc động tiếc thương một bậc cao tăng thạc đức của Đạo pháp và Dân tộc; vị ân sư tôn quý của GĐPT Việt Nam.

Toàn thể môn đồ pháp quyến, tăng chúng và Phật tử chùa Phật Ân thành kính đê đầu đảnh lễ kiền thỉnh chư tôn Hòa thượng Chứng minh, Hòa thượng Sám chủ, Chư tôn thiền đức trong Ban Kinh sư quang lâm Giác linh đường cử hành lễ sái tịnh và cung thỉnh nhục thân của cố Đại lão Hòa thượng nhập kim quan. Không khí Giác linh đường thanh tịnh trong tiếng niệm Phật trầm hùng ngân vang.

Phụng hành di nguyện của Hòa thượng Thích Minh Chiếu lúc sanh tiền, trong hoàn cảnh khó khăn chung của đất nước và trên toàn thế giới vì dịch bệnh,tang lễ của Ngài được cử hành đơn giản. Ban tổ chức tang lễ kính thông báo: Không nhận tịnh tài, vòng hoa trướng liễn cúng dường. kính mong Chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử hoan hỷ.

Xin thành kính đê đầu đảnh lễ Đức trưởng lão Hòa thượng thượng Nguyên hạ Quảng, tự Minh Chiếu, hiệu Hải Ân – Đệ nhị Thượng thủ Hội đồng Tăng Già Bản Thệ – Chứng minh Đạo sư Tổ đình Phật Ân – Ân sư của Gia Đình Phật Tử Việt Nam, thùy từ chứng giám.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.

Một vài hình ảnh do Phóng viên Trang Nhà ghi nhận trong Lễ nhập Kim Quan:


Nguồn: www.gdptthegioi,net

 

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội thi văn nghệ ngành Đồng

Tâm Lễ

BHD BHD Quảng Đức Sài Gòn dâng quà tết Chư Tôn Thiền Đức

phuocthanh

BHD GĐPT Lâm Đồng phúng viếng

phuocthanh