Chương trình trực tuyến đêm thứ năm: Tuần lễ Huân tu cúng dường Phật đản – PL.2565 (12/4/Tân Sửu – 23/5/2021)

Tuần lễ Huân tu cúng dường Phật đản – PL.2565

Chương trình trực tuyến đêm thứ năm: (12/4/Tân Sửu – 23/5/2021)

Bài khác nên xem

Lễ Khai kinh – An vị tại Tổ đình Tường Vân & Lễ Húy nhật Đức Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN

phuocthanh

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn khai mạc Trại Lộc Uyển 11- A Dục 9

phuocthanh

Tưởng nhớ cố HTr cấp Dũng Quảng Thừa – Tôn Thất Phú.

Huệ Quang GĐPTVN