Chương trình trực tuyến đêm thứ năm: Tuần lễ Huân tu cúng dường Phật đản – PL.2565 (12/4/Tân Sửu – 23/5/2021)

Tuần lễ Huân tu cúng dường Phật đản – PL.2565

Chương trình trực tuyến đêm thứ năm: (12/4/Tân Sửu – 23/5/2021)

Bài khác nên xem

Tiểu sử Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Chiếu – Đệ Nhị Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ

Huệ Quang GĐPTVN

Đề tài: Kinh Duy Ma Cật

Huệ Quang GĐPTVN

Cách lập đàn và tụng kinh Dược Sư

phuocthanh