BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức thọ cấp Tập

Vào lúc 6h00  ngày 21.02.2016 ( nhằm ngày 14 tháng giêng năm Bính Thân )   tại chùa Từ Hiếu BHD  GĐPT  Quảng Đức Sài Gòn tổ chức lễ thọ cấp Tập  cho 03  Huynh Trưởng đang sinh tại các GĐPT Chánh Pháp và GĐPT An Linh.

Quang lâm chứng minh Lễ thọ  cấp Tập: Hòa Thượng Thích Nguyên Lý – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội  GHPGVNTN – Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Quảng Đức Sài Gòn – Trụ Trì chùa Từ Hiếu.

Huynh Trưởng cấp Tấn Quảng Thành Châu Mạnh Cường – Trưởng Ban Hướng Dẫn cùng quý anh, chị Ủy viên, phụ tá Ủy viên BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, cùng qúy anh chị trong Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Tấn, Tín, Tập.

Sau phần niêm hương bạch Phật tụng bài tựa kinh Thủ Lăng Nghiêm, chào kỳ hiệu Sen Trắng.

Huynh Trưởng cấp Tấn  Diệu Hạnh Phạm Thị Dung  Tổng Thư Ký công đọc quyết định tấn phong cấp Tập.

Huynh Trưởng cấp Tín Diệu Hoa Nguyễn Kim Liên – Ủy viên Tổ Kiểm  công đọc Bổn phận –  nhiệm vụ – quyền hạn Huynh Trưởng cấp Tập GĐPT Việt Nam

Tất cả Huynh Trưởng tân phong lần lượt đọc lời phát nguyện, quý anh, chị  trong Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Tấn trao quyết định và gắn cấp Tập cho các Huynh Trưởng tân thăng.

Lời chứng nhận của Huynh Trưởng cấp Tấn Quảng Thành Châu Mạnh Cường – Trưởng Ban Hướng Dẫn  “…Nơi đại hùng bửu điện chùa Từ Hiếu  trên có Tam Bảo chứng minh, và sự hiện diện chứng nhận của BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn – Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Tấn , các anh, chị dũng mãnh đã phát tâm nguyện: Phụng sự đạo pháp và dân tộc, phụng sự mục đích lý tưởng GĐPT Việt Nam, hoàn thành sứ mệnh do tổ chức giao phó. Nhân danh Trưởng Ban Hướng Dẫn  GĐPT  Quảng Đức Sài Gòn  tôi Huynh Trưởng cấp Tấn Quảng Thành Châu Mạnh Cường – Trưởng Ban Hướng Dẫn, thay mặt cho tổ chức GĐPT Việt Nam long trọng chứng nhận lời phát nguyện của ba (03) Huynh trưởng cấp Tập tân thăng ngày hôm nay…”

Hòa Thượng Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Quảng Đức Sài Gòn “…ngày hôm nay BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn có thêm  ba (03) Huynh trưởng cấp Tập chung vai gánh vác thịnh suy của tổ chức áo Lam, các Huynh Trưởng phải cố gắng tu tập, để làm gương cho các em noi theo, các anh chị phải giữ thân khẩu ý thanh tịnh, cùng nhau gánh vác của BHD, xây dựng mái nhà  Lam ngày càng bền vững …”

Sau phần hồi hướng cung tiễn Hòa Thượng  hồi liêu, Lễ tấn phong cấp Tập hòan mãn lúc 6h45 cùng ngày.

Vp BHD Quảng Đức Sài Gòn

DSC_6329_resize

DSC_6330_resize

DSC_6337_resize

DSC_6338_resize

DSC_6341_resize

DSC_6342_resize

DSC_6343_resize

DSC_6344_resize

DSC_6346_resize

DSC_6348_resize

DSC_6354_resize

DSC_6355_resize

DSC_6358_resize

DSC_6361_resize

DSC_6379_resize

DSC_6380_resize

DSC_6382-2_resize

DSC_6389_resize

DSC_6393_resize

DSC_6396_resize

DSC_6398_resize

DSC_6428_resize

DSC_6432_resize

DSC_6433_resize

DSC_6442_resize

DSC_6443_resize

DSC_6445_resize

DSC_6453_resize

Bài khác nên xem

Tìm ẩn lam tình

nhuanphap

Tỳ-kheo Thích Tuệ Sỹ: Thư gởi Chư Thiện tri thức trong và ngoài nước nhân Tết Nhi đồng Việt Nam – Suy tư hướng về các thế hệ tương lai

nhuanphap

BHD GĐPT Quảng Nam – Thành Kính Phân Ưu

Linh Nguyên