Phù hiệu Trại Kỷ niệm ngày Dũng truyền thống (BHD Cam Ranh)

0
Để chuẩn bị cho Trại Dũng năm 2015 của các Đơn vị GĐPT trực thuộc BHD Cam Ranh, HTr Nhật Trường – Lê Đức Thọ (KTV trang nhà www.gdptcamranh.net) đã thiết kế các mẫu phù hiệu này.


 Thiết kế: Nhật Trường – Lê Đức Thọ

(KTV trang nhà www.gdptcamranh.net)

Chia sẻ.

Comments are closed.