Phù hiệu Trại Kỷ niệm ngày Dũng truyền thống (BHD Cam Ranh)

Để chuẩn bị cho Trại Dũng năm 2015 của các Đơn vị GĐPT trực thuộc BHD Cam Ranh, HTr Nhật Trường – Lê Đức Thọ (KTV trang nhà www.gdptcamranh.net) đã thiết kế các mẫu phù hiệu này.


 Thiết kế: Nhật Trường – Lê Đức Thọ

(KTV trang nhà www.gdptcamranh.net)

Bài khác nên xem

Bình Yên

phuocthanh

Lễ Tiểu tường Đức Cố Đại lão Hòa thượng Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN

Tính Chất Văn Nghệ GĐPT – Đức Quảng (tiếp)

ducquang