Nhạc Phẩm: Cùng Nhau Thề Quyết Tiến

Ngày 29.02.2012 tham dự Đại Hội GĐPT Đồng Nai tại Tổ Đình Long Thọ, trước khi ra về Anh Tổng Thư Ký BHD Thành Phố Biên Hòa có gởi tặng bài hát ” CÙNG NHAU THỀ QUYẾT TIẾN “. Nay xin giới thiệu đên bạn đọc Lam viên khắp năm châu.

BBT Trang nhà Việt Nam

Bài khác nên xem

Nhạc: Em Mong Mùa Sen Nở – Hằng Vang 1957

ducquang

Thương tiếc HTr cấp Tấn Lê Văn Tranh

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc: Sám Hối – Dương Xuân Dưỡng

ducquang