Hình ảnh văn nghệ Vu Lan PL.2559 – GĐPT Kỳ Viên (Cam Ranh)

Diễn ra vào lúc 19h30, ngày 15 tháng 7 năm Ất Mùi (28/8/2015). Tại chùa Hòa Thành

Ảnh: Nhật Nguyệt (www.gdptcamranh.net)

Bài khác nên xem

Hội Thảo Văn Nghệ Gia Đình Phật Tử

ducquang

Nhạc Karaoke:Kết Hoa Dâng Mẹ- Hoàng Cang

ducquang

GĐPT Khánh Hạnh(BHD GĐPT Đồng Nai) tổ chức đêm Đạo ca cúng dường Vu lan Báo Hiếu

phuocthanh