Hình ảnh văn nghệ Vu Lan PL.2559 – GĐPT Kỳ Viên (Cam Ranh)

Diễn ra vào lúc 19h30, ngày 15 tháng 7 năm Ất Mùi (28/8/2015). Tại chùa Hòa Thành

Ảnh: Nhật Nguyệt (www.gdptcamranh.net)

Bài khác nên xem

Thông báo về Hội Thi Sáng Tác Kiều Thi Ca

ducquang

Nhớ Anh (Cố Htr Quang Năng – Nguyễn Hữu Thạnh)

Áo Lam

360 Hình Ảnh Tôn Tượng Phật Kính Mừng Phật Đản (phần 1)

phuocthanh