Hình ảnh buổi lễ rót đồng Tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm tại chùa Pháp Vân vào ngày 6/8/2012.

theo Nguyên Vũ Lưu Nghiệp Cường Đoàn Cựu Huynh Trưởng

Bài khác nên xem

Hình Ảnh Quê Hương

phuocthanh

Thằng Tư

nhuanphap

Nhạc Karaoke: Còn Lại Đêm Giã Từ – Đức Quảng

ducquang