Hình ảnh buổi lễ rót đồng Tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm tại chùa Pháp Vân vào ngày 6/8/2012.

theo Nguyên Vũ Lưu Nghiệp Cường Đoàn Cựu Huynh Trưởng

Bài khác nên xem

Thơ: Nhắm mắt xuôi tay của Tâm Từ Hoàng Mộng Long

phuocthanh

Nhạc Karaoke: GĐPT Việt Nam – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Dòng Anoma – Hoàng Cang

ducquang