Nhạc Karaoke: Vui Theo Ánh Đạo Vàng – Tâm Đức

Nhạc phẩm: VUI THEO ÁNH ĐẠO VÀNG – Tác giả Tâm Đức – tốp ca nhi đồng thể hiện . Video karaoke: Music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke -Thanh Khiết Hương-Đức Quảng

ducquang

BHD GĐPT Ninh Thuận tổ chức “Trại Hạnh Tâm Chánh – năm 2018”

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ Hiệp kỵ của GĐPT Cam Ranh – năm Tân Sửu (2021)

Huệ Quang GĐPTVN