Nhạc Karaoke: Vui Theo Ánh Đạo Vàng – Tâm Đức

Nhạc phẩm: VUI THEO ÁNH ĐẠO VÀNG – Tác giả Tâm Đức – tốp ca nhi đồng thể hiện . Video karaoke: Music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

BHD Trung ương tổ chức lễ Hiệp kỵ năm 2020

nhuanphap

Tiểu sử Đức Trưởng lão Hòa thượng Viện chủ tu viện Quảng Hương Già Lam Thượng Thủ Hội đồng Tăng già Bản thệ

nhuanphap

Giải trình tiểu luận kết khóa Trại Huyền Trang – khóa V (BHD.GĐPT Cam Ranh)

Huệ Quang GĐPTVN