Nhạc: Vang Mãi Diệu Âm – Đức Quảng

Le Cao Phan3zTàn đông sao lạnh giá – Mong xuân về sưởi ấm đất trời – Chợt cơn vô thường đến – Đêm nay anh vĩnh viễn xa rồi….

 

Bài khác nên xem

Video: Lễ Nhập Kim Quan Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh

Áo Lam

Nhạc Karaoke: Từ Đàm Quê Hương Tôi – Nguyên Thông

ducquang

Thơ: Nghe mưa nhớ Mẹ

phuocthanh