Nhạc: Vang Mãi Diệu Âm – Đức Quảng

Le Cao Phan3zTàn đông sao lạnh giá – Mong xuân về sưởi ấm đất trời – Chợt cơn vô thường đến – Đêm nay anh vĩnh viễn xa rồi….

 

Bài khác nên xem

Vu Lan Thắng Hội

nhuanphap

Rồi anh – Cánh hạc

datthinh

Gia Đình Phật Tử Tri Ân Ni Sư Như Thị Thất

ducquang