Nhạc: Vang Mãi Diệu Âm – Đức Quảng

Le Cao Phan3zTàn đông sao lạnh giá – Mong xuân về sưởi ấm đất trời – Chợt cơn vô thường đến – Đêm nay anh vĩnh viễn xa rồi….

 

Bài khác nên xem

BHD Gia Định: Hội thi Tiếng hát Lam thanh lần 4

nhuanphap

Mừng Chu Niên Thứ 5 Trang Nhà gdptthegioi.org

ducquang

Phật giáo và kiến trúc

phuocthanh